برخی از موضوعات مقالات:

 
دسته‌بندی نشده

2 (2234)

2628900-57150000 دانشکاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشکدهکشاورزی زراعت و اصلاج نباتات موضوع: 021272500 زراعت غلات استاد راهنما: دکتر مهرداد عبدی تهیه کنندگان: الهام خسروی- مهدی میانجی بهار 1383 8001001841500 فهرست مطالب : مقدمه:................................................................................................................................5 فصل اول ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2233)

عنوان: گزارش کار دوره کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی بخش تحقیقات خاک و آب تهیه و تنظیم: احسان توکلی خاکشناسی 79 آبان 82 فهرست: در دوره کارآموزی ،کارهای انجام شده را می توان به ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2232)

-192405-178181000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و پیشوا پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد عنوان : بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2231)

فصل چهارم یافته های تحقیق بخش اول: توصیف آماری متغی رهای تحقیق الف) مشخصات فردی افراد مورد بررسی توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی برحسب جنسیت جدول 1-4 توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی را برحسب جنسیت ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2230)

این فصل شامل 4 بخش می‌باشد؛ یافته‌های توصیفی پژوهش در بخش اوّل، نتایج تحلیلی و به عبارتی فرضیات تحقیق در بخش دوم مورد آزمون قرار می‌گیرد. برای آزمون فرضیات از جداول دوبعدی، آزمون آنالیز واریانس ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2229)

استان‌های ایران ناحیه 4 ناحیه 8 ناحیه 5 ناحیه 2 ناحیه 3 ناحیه 3 ناحیه 4 ناحیه 8 ناحیه 1 ناحیه 5 ناحیه 7 ناحیه 6 ناحیه 9 ناحیه 5 ناحیه 7 ناحیه 8 ناحیه ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2228)

مقدمه: این پروژه ساختمان بتن آرمه با سیستم مختلط قاب صلب خمشی با شکل پذیری متوسط به همراه قاب مهاربندی همگرا با دیوار برشی میباشد که در راستای x و y سیستم از نوع قاب ادامه مطلب…

دسته‌بندی نشده

2 (2227)

مـولـوی بلخی وســا یــهِ هُــمـا پـژوهـش درغـزلـیـات مـولـوی جلد ِ سوّم : مولـوی بـلخی و سـایـه ُهـمـا جلدیکم : مولوی بلخی، مطرب معانی جلد دوم: مولوی صنم پرست سرچشمه اندیشـه های مولوی فرهنگ ِ سیمرغی ادامه مطلب…

6

2 (2226)

             معدن سنگ آهن چغارت در 12کیلومتری شمال شرقی شهرستان بافق و در 125کیلومتری جنوب شرقی شهرستان یزد و در 75 کیلومتری جنوب غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع است. دارای ادامه مطلب…

background